مراکز پخش

 

نام مدیر نام فروشگاه استان شهر آدرس
Elnaz Pourseyedi داروخانه دكتر پورسيدي کرمان کرمان خيابان امام جمعه، ساختمان پزشكان ايرانيان، داروخانه دكتر پورسيدي
آقای احمدی احمدی خراسان رضوی نیشابور 1
آقای بصام بصام جزیره کیش کیش 1
آقای راستی چهره ها استان هرمزگان بندر عباس 1
آقای زنگانه زنگانه گلستان گرگان گرگان
آقای صابری پخش صابری استان البرز کرج 1
آقای صادق نژاد یاقوت کیش مازندران امل 1
آقای پورشعبان پخش گلشن گیلان رشت 1
اردلان اردلان کردستان سنندج سنندج
اشرفی اشرفی سیستان و بلوچستان زاهدان زاهدان
رحیم زاده پخش بی سان اصفهان اصفهان 1
آقای بصام بصام جزیره کیش کیش 1
آقای صادق نژاد یاقوت کیش مازندران امل 1
پخش روزبه پخش روزبه خوزستان اهواز 1
آقای صابری پخش صابری استان البرز کرج 1
آقای پورشعبان پخش گلشن گیلان رشت 1
آقای راستی چهره ها استان هرمزگان بندر عباس 1
آقای احمدی احمدی خراسان رضوی نیشابور 1
سرکاری محزون فارس شیراز شیراز
آقای زنگانه زنگانه گلستان گرگان گرگان
عباسیان عباسیان سمنان شاهرود شاهرود
محمودی محمودی کرمان کرمان کرمان
اردلان اردلان کردستان سنندج سنندج
سیدمردانی سید مردانی اذربایجان غربی ارومیه ارومیه
دلشاد دلشاد تهران تهران تهران
وثوق وثوق همدان همدان همدان
حسینی حسینی خراسان رضوی مشهد مشهد
ساکن ساکن اذربایجان شرفی تبریز تبریز
ربیعی ربیعی قم قم قم
اشرفی اشرفی سیستان و بلوچستان زاهدان زاهدان
علی زبیدی سوپر مارکت علی خوزستان اهواز رامهرمز سلمان فارسی نرسیده به فلکه پلیس
Elnaz Pourseyedi داروخانه دكتر پورسيدي کرمان کرمان خيابان امام جمعه، ساختمان پزشكان ايرانيان، داروخانه دكتر پورسيدي
وثوق وثوق همدان همدان همدان
حسینی حسینی خراسان رضوی مشهد مشهد
ساکن ساکن اذربایجان شرفی تبریز تبریز
ربیعی ربیعی قم قم قم
اشرفی اشرفی سیستان و بلوچستان زاهدان زاهدان
علی زبیدی سوپر مارکت علی خوزستان اهواز رامهرمز سلمان فارسی نرسیده به فلکه پلیس
Elnaz Pourseyedi داروخانه دكتر پورسيدي کرمان کرمان خيابان امام جمعه، ساختمان پزشكان ايرانيان، داروخانه دكتر پورسيدي