شامپو موهای فر


 تشکیل شده از روغن آرگان و عسل که به آرامی موهای مجعد و فر را تعغیر داده تا حداکثر وز موها از بین برود.از الکتریسیته ساکن مو جلوگیری می کند . موها را آبرسانی کرده و فر مو را زیبا نگه میدارد.حلقه محافظتی دور موها ایجاد کرده و شفافیت باور نکردنی به موها می دهد.

کد : 20481