بازگشت

اسپری محافظ قبل از سشوار

با ایجاد یک لایه نازک روی موها از ان ها در مقایل گرمای وسایل حرارتی محافظت میکند.ضد الکتریسیته ساکن بوده و موها را نرم و براق نگه میدارد.

کد : 20478