بازگشت

اسپری حجم دهنده ریشه مو

اسپری حجم دهنده مو باعث حالت پذیری موها شده و حجم بسیار مناسبی را به موها داده بدون هیچ لکی بروی موها.

کد : 20492